در صورتی که در سایت عضو هستید ابتدا به سیستم وارد شوید و بعد نسبت به پرداخت صورتحساب از ناحیه کاربری اقدام فرمایید.

پرداخت صورتحساب از طریق درگاه اینترنتی و یا با انتقال وجه کارتی یا واریز به حساب میسر می باشد.
شماره کارت جهت انتقال وجه یا پرداخت فیش بانکی 6037 9918 0146 5380 به نام مهدی دولتخواه می باشد.

پرداخت صورتحساب

در صورتی که موفق به پرداخت صورتحساب خود را از طریق درگاه اینترنتی نشده اید یا قصد ثبت فیش بانکی را دارید، از طریق فرم ذیل اقدام فرمایید.

*اطلاعات مورد نیاز